Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Ochrana osobných údajov

 Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, Objednaním tovaru prostredníctvom elektronického obchodu Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi,Bezpečnosť osobných údajov a ochrana súkromia.

.Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v zmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch. Vaše osobné údaje, ktoré uvádzate na webovej stránke sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom okrem pošty. To však vždy iba v rámci jednej konkrétnej zásielkyby s využitím týchto služieb.www.refano.sk neposkytuje dôveryhodným tretím stranám ani verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate ani niktoré ďalšie údaje. 

Údaje, ktoré zadávate pri platení.

Pri samotných platbách je dôležité pripomenúť, že sa už nebudete nachádzať na našej webstránke, pretože platbu realizujeme cez  poštu.

Údaje o vašich nákupoch

Vaše objednávky sú zhromažďované. Je to potrebné kvôli zaisteniu dodávok tovaru, slúžia i k vašej spätnej kontrole. Informácie o nákupoch sú ukladané výlučne vo faktúrach na daňové účely a nie sú poskytované tretej strane. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

Po odoslaní objednávky sa údaje vymazávajú. 

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

TOPlist