Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje nakladať so získanými osobnými údajmi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, Objednaním tovaru prostredníctvom elektronického obchodu Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi,Bezpečnosť osobných údajov a ochrana súkromia

Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.Vaše osobné údaje, ktoré uvádzate na webovej stránke sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom okrem pošty. To však vždy iba v rámci jednej konkrétnej zásielkyby s využitím týchto služieb.www.refano.sk neposkytuje dôveryhodným tretím stranám ani verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate ani niktoré ďalšie údaje. 

Údaje, ktoré zadávate pri platení.

Pri samotných platbách je dôležité pripomenúť, že sa už nebudete nachádzať na našej webstránke, pretože platbu realizujeme cez  poštu.

Ǔdaje o vašich nákupoch

Vaše objednávky sú zhromažďované. Je to potrebné kvôli zaisteniu dodávok tovaru, vybavovaniu reklamácií a napokon slúžia i k vašej spätnej kontrole. Informácie o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretej strane.Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

Registráciou zákazníka automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky.Po zaslaní tovaru sa Vaše údaje vymazávajú. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 


TOPlist